Đăng ký nhận chương trình khuyến mãi hàng tháng, sẽ có nhiều ưu đãi đang chờ quý khách.
Họ tên
Hộp thư

A glimpse of Saigon: Saigon City , Cu Chi Tunnels, Cu Chi – Tay Ninh


SAI GON CITY TOUR
half day – starting twice a day

CU CHI TUNNELS
half day tour – starting everyday

CU CHI - TAY NINH
1 day tour – starting everyday


 

SAI GON STREET FOOD
half day – starting everyday

SAI GON COOKING CLASS
half day tour –
starting twice a day


Chia sẻ